FANDOM


Osmanská říše byla jedna z největších a nejmocnějších říší v prostoru při Středozemním moři. Říše existovala v letech 1299 až 1922 a během této doby zahrnovala oblasti Malé Asie, Balkánu, Černomoří, Blízkého a Středního východu a severní Afriky.

Pátý Doktor navštívil Osmanskou říši v 15. století. (AUDIO: Son of the Dragon) Sedmý Doktor ji navštívil na sklonku 19. století. (AUDIO: The Angel of Scutari)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki