FANDOM


RealWorld

Toto je seznam Doctor Who audiopříběhů od Big Finish. Spin-offy (ani ty, které jsou součástí DWU) zde nejsou obsaženy.

Měsíční série Editovat

# Název Autor Doktor Společně s Datum vydání
1 The Sirens of Time (Sirény času) Nicholas Briggs 5., 6., 7. červenec 1999
2 Phantasmagoria (Fantasmagorie) Mark Gatiss 5. Turlough říjen 1999
3 Whispers of Terror (Šepoty hrůzy) Justin Richards 6. Peri listopad 1999
4 The Land of the Dead (Země mrtvých) Stephen Cole 5. Nyssa leden 2000
5 The Fearmonger (Šiřitel strachu) Jonathan Blum 7. Ace únor 2000
6 The Marian Conspiracy (Mariánské spiknutí) Jacqueline Raynerová 6. Evelyn březen 2000
7 The Genocide Machine - Dalek Empire, část první (Stroj Genocidy) Mike Tucker 7. Ace, Dalekové duben 2000
8 Red Dawn (Rudý úsvit) Justin Richards 5. Peri, Ledoví Válečníci květen 2000
9 The Spectre of Lanyon Moor (Přízrak Lanyon Mooru) Nicholas Pegg 6. EvelynBrigadýr červen 2000
10 Winter for the Adept (Znalcova zima) Andrew Cartmel 5. Nyssa červenec 2000
11 The Apocalypse Element - Dalek Empire, část druhá (Prvek Apokalypsy) Stephen Cole 6. Evelyn, Romana, Dalekové srpen 2000
12 The Fires of Vulcan 

(Ohně Vulkánu)

Steve Lyons 7. Mel září 2000
13 The Shadow of the Scourge - Úkroky

 (Stín biče)

Paul Cornell 7. Ace, Bernice říjen 2000
14 The Holy Terror  - Úkroky (Svatý teror) Robert Shearman 6. Frobisher listopad 2000
15 The Mutant Phase - Dalek Empire, část třetí (Mutantská fáze) Nicholas Briggs 5. Nyssa, Dalekové prosinec 2000
16 Storm Warning

 (Bouřkové varování)

Alan Barnes 8. Charley leden 2001
17 Sword of Orion (Meč Orionův) Nicholas Briggs 8. Charley, Kyberlidé únor 2001
18 The Stones of Venice (Benátské kameny) Paul Magrs 8. Charley březen 2001
19 Minuet in Hell (Menuet v pekle) Alan W. LearGary Russell 8. Charley, Brigadýr duben 2001
20 Loups-Garoux Marc Platt 5. Turlough květen 2001
21 Dust Breeding (Vdechování prachu) Mike Tucker 7. Ace, Vládce červen 2001
22 Bloodtide (Krvavý příliv) Jonathan Morris 6. Evelyn, Siluriané červenec 2001
23 Project: Twilight (Projekt: Soumrak) Cavan ScottMark Wright 6. Evelyn, Nimrod srpen 2001
24 The Eye of the Scorpion (Oko Škorpióna) Iain McLaughlin 5. Peri, Erimem září 2001
25 Colditz Steve Lyons 7. Ace, Kleinová říjen 2001
26 Primeval (Prvotní) Lance Parkin 5. Nyssa listopad 2001
27 The One Doctor (Jeden Doktor) Gareth RobertsClayton Hickman 6. Mel prosinec 2001
28 Invaders from Mars (Útočníci z Marsu) Mark Gatiss 8. Charley leden 2002
29 The Chimes of Midnight (Zvony půlnoc bijí) Robert Shearman 8. Charley únor 2002
30 Seasons of Fear (Období strachu) Paul CornellCaroline Symcoxová 8. Charley, Nimoni březen 2002
31 Embrace the Darkness (Obejmout temnotu) Nicholas Briggs 8. Charley duben 2002
32 The Time of the Daleks - Dalek Empire, část čtvrtá (Čas Daleků) Justin Richards 8. Charley, Dalekové květen 2002
33 Neverland  (Země Nezemě) Alan Barnes 8. Charley, Romana, Rassilon červen 2002
34 Spare Parts

 (Náhradní díly)

Marc Platt 5. Nyssa, Kyberlidé červenec 2002
35 ...ish (Trochu...) Phil Pascoe 6. Peri srpen 2002
36 The Rapture (Extáze) Joseph Lidster 7. Ace září 2002
37 The Sandman (Sandman) Simon A. Forward 6. Evelyn říjen 2002
38 The Church and the Crown (Kostel a koruna) Cavan Scott and Mark Wright 5. Peri, Erimem listopad 2002
39 Bang-Bang-a-Boom! Gareth Roberts and Clayton Hickman 7. Mel prosinec 2002
40 Jubilee (Jubileum) Robert Shearman 6. Evelyn, Dalekové leden 2003
41 Nekromanteia Austen Atkinson 5. Peri, Erimem únor 2003
42 The Dark Flame - Úkroky

 (Temný plamen)

Trevor Baxendale 7. Ace, Bernice březen 2003
43 Doctor Who and the Pirates (Doktor a piráti) Jacqueline Raynerová 6. Evelyn duben 2003
44 Creatures of Beauty (Bytosti krásy) Nicholas Briggs 5. Nyssa květen 2003
45 Project: Lazarus (Projekt: Lazarus) Cavan Scott and Mark Wright 6., 7. Evelyn, Nimrod červen 2003
46 Flip-Flop  Jonathan Morris 7. Mel červenec 2003
47 Omega Nev Fountain 5. Omega srpen 2003
48 Davros Lance Parkin 6. Davros září 2003
49 Master (Vládce) Joseph Lidster 7. Vládce říjen 2003
50 Zagreus Gary Russell and Alan Barnes 5., 6., 7., 8. Charley, Romana, Leela, K9, Rassilon listopad 2003
51 The Wormery (Červivost) Stephen Cole and Paul Magrs 6. Iris Wildthyme listopad 2003
52 Scherzo Robert Shearman 8. Charley prosinec 2003
53 The Creed of the Kromon (Kromonovo krédo) Philip Martin 8. Charley, C'rizz leden 2004
54 The Natural History of Fear (Přirozená historie strachu) Jim Mortimore 8. Charley, C'rizz únor 2004
55 The Twilight Kingdom (Království soumraku) Will Shindler 8. Charley, C'rizz březen 2004
56 The Axis of Insanity (Osa šílenství) Simon Furman 5. Peri, Erimem duben 2004
57 Arrangements for War (Přípravy na válku) Paul Sutton 6. Evelyn květen 2004
58 The Harvest (Sklizeň) Dan Abnett 7. Ace, Hex, Kyberlidé červen 2004
59 The Roof of the World (Střecha světa) Adrian Rigelsford 5. Peri, Erimem červenec 2004
60 Medicinal Purposes (Lékařské účely) Robert Ross 6. Evelyn srpen 2004

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki